Kadın Doğum Doktoru

kadın doğum doktoru

Kadın Doğum Doktoru (Jinekoloji) nedir? 

Jinekoloji kelime anlamı olarak jineko-loji yani “kadın-bilimi” anlamına gelir. Gynaika (gyne) yunanca kadın, Loji ise bilim anlamına gelmektedir. Jinekoloji kadın üreme organları ile ilgilenen bilim dalıdır.

Jinekoloji ‘nin Türkçede  karşılığı “kadın hastalıkları” şeklindedir. Eski ismi  nisaiye olarak da adlandırılırdı. Günümüzde nisaiye çok nadir olarak  kullanılmaktadır.

Jinekolog nedir?

Jinekoloji konusunda uzman doktorlara jinekolog denir. Jinekologlar jinekoloji dışında obstetri ( doğum bilimi), onkoloji ve kısırlık konusunda da eğitim alırlar.  Bu nedenle kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak isimlendirilirler. Tıp fakültesini bitirdikten sonra  “jinekoloji konusunda” uzmanlık (ihtisas) yapmış hekimlerdir. Ülkemizde tıp fakültesi sonrasında jinekoloji uzmanlığı 5 yıldır.

Kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanı, kadın doğum doktoru, kadın doğum uzmanı, Kadın Doğumcu, Jinekolog Doktor, Jinekolog Hekim, Doğum Hekimi, Nisaiye Uzmanı, Doğum Doktoru, Nisaiye Hekimi, Jinekoloji Uzmanı, Nisaiyeci, Nisaiye Doktoru gibi terimlerin hepsi aynı anlama gelmektedir.

İngilizcede Jinekolog kelimesi “Gynecologist” (Gynecologist) olarak geçmektedir. Batılı bazı ülkelerde Kadın hastalıkları ve Doğum branşı, Kadın Hastalıkları (Jinekoloji) ve Doğum (Obstetri) olarak iki ayrı branş halindedir.

Kadın Doğum Doktoru (Jinekoloji) kadın üreme organlarına ait patolojileri içerir.

Örneğin vajinit, yumurtalık (over) kisti, myom, pelvik inflamatuar hastalık, Doğum kontrol yöntemleri (Spiral takılması v.b), rahim ağzı (serviks) hastalıkları, polip, polikistik over, infertilite (kısırlık), gibi hastalıklar ve bunlarla ilgili ameliyatlar jinekoloji içinde değerlendirilir. Erken gebelik aylarındaki patolojiler, dış gebelik, düşük, mol gebelik gibi durumlar da jinekolojinin kapsamına girer. Son gebelik ayları (6. ay – 24 haftadan sonrası) yani doğum ile ilgili konular obstetri biliminin kapsamına girer. Doğum kontrol yöntemleri, menopoz, idrar kaçırma problemleri, rahim sarkması, adet sancısı (dismenore), adet düzensizlikleri, kadın üreme organları kanserleri jinekolojiyi ilgilendiren diğer konulardır.

Jinekoloji (Kadın Doğum Doktoru) ile ameliyatlar ve cerrahi müdahaleler

Myomektomi (myom alınması ameliyatı),

Kistektomi (yumurtalık kisti ameliyatı),

Küretaj,

Histerektomi (rahim alınması ameliyatı),

Ooforektomi (yumurtalık alınması ameliyatı),

Tüp bağlama (tüp ligasyonu),

Histeroskopi, laporoskopi,(Kapalı cerrahi)

Sistosel-rektosel ameliyatları,

Rahim ağzı hastalıkları; Servikal serklaj, konizasyon, leep, servikal ve endometrial biyopsi,

Vulva biyopsisi, koterizasypn, kriyoterapi (yara yakma-dondurma)

Genital organların estetik ameliyatları

Jinekolojik hastalıkların tanısında jinekolojik muayeneden sonra en sık kullanılan tanı yöntemi ultraonografidir. Ultrasonografi karından (abdominal) veya vajina içerisinden (transvajinal) yapılabilmektedir.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


İletişim

Adres: Ali Çetinkaya Bulvarı No: 52 Daire: 25-26
Alsancak, İZMİR
0 (532) 365 39 68
0 (232) 464 00 98

Profaj İnternet Hizmetleri